10 + 4 =
Thương hiệu đã được đăng ký và bảo hộ bởi Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam.
Vị trí nhà hàng
Cao nguyên Mộc Châu
Cơ sở  | Cơ sở 
Giờ mở cửa
Từ 10h đến 22h
Tất cả các ngày trong tuần