Thương hiệu đã được đăng ký và bảo hộ bởi Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam

ẨM THỰC TUÂN GÙ

Cơ sở 1
Số 336 đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Cơ sở 2
Số 237 đường Hoàng Quốc Việt, thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.
Hotline 247
0944 39 8585
0834 99 8585
0948 79 8585
E-mail
thannong.net@gmail.com
amthuctuangu@gmail.com